Supervisor/a docente

Requisitos para as diferentes acreditacións/reacreditacións

Supervisor/a Docente

Acreditación

  • Acreditar unha docencia mínima de dous anos como Docente nun centro con programas acreditados pola FEATF e que, durante ese periodo, teñan participación directa nos procesos de supervisión do alumnado durante polo menos 50 horas.

Reacreditación

  • Cursar 60 horas de formación en contidos de Terapia Familiar durante os últimos cinco anos.
  • Certificado do centro dunha presencia mínima no programa de 50 horas de supervisión.

Os/As docentes non adscritos a centros acreditados, poderán xustificar esas horas mediante certificados das institucións para as que exerceron a supervisión.

RELACIÓN DE FORMACIÓN CONTINUADA:

  • Relacionar a asistencia a seminarios da FEATF, das súas asociacións, de centros acreditados ou de centros/formadores de recoñecido prestixio, entre os cales recoméndase a asistencia a un Congreso da FEATF.
  • En casos excepcionais, considerarase a equivalencia doutras actividades de formación continuada como investigacións, publicacións e estadías de formación que se acreditarán mediante certificacións.