Colaborador/a docente

Requisitos para as diferentes acreditacións/reacreditacións

Colaborador/a Docente

Acreditación

  • Acreditación como Terapeuta Familiar ou Experto/a en Intervención Sistémica.
  • Experiencia clínica ou de intervención familiar
  • Ser aceptado/a por un centro docente con programas acreditados pola FEATF.

Reacreditación

  • Cursar 60 horas de formación en contidos de Terapia Familiar durante os últimos cinco anos.
  • Mantemento da actividade profesional mediante declaración a tal efecto.
  • Certificado de mantemento da colaboración expedido polo centro.

RELACIÓN DE FORMACIÓN CONTINUADA:

  • Relacionar a asistencia a seminarios da FEATF, das súas asociacións, de centros acreditados ou de centros/formadores de recoñecido prestixio, entre os cales recoméndase a asistencia a un Congreso da FEATF.
  • En casos excepcionais, considerarase a equivalencia doutras actividades de formación continuada como investigacións, publicacións e estadías de formación que se acreditarán mediante certificacións.

DOCUMENTACIÓN ADXUNTA: