Docente

Requisitos para as diferentes acreditacións/reacreditacións

Docente

Acreditación

  • Impartir como Colaborador/a Docente un mínimo de 80 horas de docencia durante un periodo mínimo de catro anos nun centro con programas acreditados pola FEATF.

Reacreditación

  • Cursar 60 horas de formación en contidos de Terapia Familiar durante os últimos cinco anos.
  • Certificado do centro dunha presencia mínima no programa de 80 horas de docencia, especificando o temario impartido.

RELACIÓN DE FORMACIÓN CONTINUADA:

  • Relacionar a asistencia a seminarios da FEATF, das súas asociacións, de centros acreditados ou de centros/formadores de recoñecido prestixio, entre os cales recoméndase a asistencia a un Congreso da FEATF.
  • En casos excepcionais, considerarase a equivalencia doutras actividades de formación continuada como investigacións, publicacións e estadías de formación que se acreditarán mediante certificacións.

DOCUMENTACIÓN ADXUNTA: