Asemblea Xeral de socios/as 2017

Asemblea Xeral de socios/as 2017

A Asemblea Xeral Ordinaria de socios/as terá lugar o vindeiro día 1 de abril ás 12:00 h en primeira convocatoria e ás 12.30 horas en segunda convocatoria coa seguinte orde do día: Lectura e aprobación, se procede, das actas anteriores. Informe do presidente....