XI Encontros Galegos de Terapia Familiar2

Data: Sábado, 27 de Novembro de 2021

Tipo: Online, a través da plataforma ZOOM

: Non seleccionada

Enderezo: Rúa Xosé Mª Suárez Núñez s/n. (Campus Vida)
15782 Santiago de Compostela

Prazo límite de recepción: 19/11/2021

Formación: Acreditaranse 8,5 horas de formación

Prezos

Asociados/as da ATFM de Galicia/FEATF/SPTF: 0

Colexiados/as do Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia: De balde

Estudante universitario/a, máster e 3º Ciclo: 57

Desempregados/as: 19

Outros/as profesionais: 46

Observacións

  • – Unha vez rematado o prazo de inscrición, non se devolverá o importe por cancelación.
  • – Horas de formación válidas para a reacreditación como terapeuta familiar e categorias docentes
  • – Nos prezos, comprobarase ca FEATF/SPTF ou COP.
Introducción

(Introducción) A ATFM de Galicia organiza para o sábado 99 de xxxxxxxx de 2021 o seminario “titulo” coa terapeuta familiar NOME DO TERAPEUTA, a través da plataforma de vídeo conferencia Zoom.

Presentación

Presentación breve da actividade, indicando claramente

  • – qué é o que se vai dar
  • – se vai ser teórico+práctico
  • – a quen vai dirixido
  • – qué podes obter no curso
  • – etc

Podes empezar por algo así: Neste seminario abordaranse …

Documentación

Artigos relacionados