Xunta Directiva da
Asociación de Terapia Familiar e Mediación de Galicia

Na Asemblea Xeral Extraordinaria celebrada o día 12 de decembro de 2020 por vídeo conferencia a través da plataforma Zoom por mor da pandemia, a Xunta Directiva da Asociación quedou constituída do xeito seguinte:

  • Presidente: Roberto Antón Santiago
  • Vicepresidenta: Mª Jesús López Agra
  • Secretaria: Conxita López Martín
  • Tesoureira: Reyes Vázquez Lazo 
  • Vicesecretaria: Noemí Silva Álvarez
  • Vogal 1: Antonio Olives Alonso
  • Vogal 2: Milagros Mercedes Alonso López
  • Vogal 3: Elena Gutiérrez Palazuelos
  • Vogal 4: Mª Estela Lamas Pérez

Santiago de Compostela, a 12 de decembro de 2020.