O manifesto de Asís

Adhesión

A Asociación de Terapia Familiar e Mediación de Galicia adhírese ao Manifesto de Asís.

A xunta directiva da Asociación de Terapia Familiar e Mediación de Galicia acordou por unanimidade a adhesión ao Manifesto de Asís na súa reunión celebrada o xx de xxxxxxxx de xxxxxx. Este manifesto xorde dunha conferencia celebrada en xullo de 2023 en Italia onde máis de mil psicoterapeutas de todo o mundo reuníronse para tratar o papel fundamental da terapia familiar na sociedade actual.

Con esta adhesión, a Asociación de Terapia Familiar e Mediación de Galicia únese ao esforzo global de promover a saúde mental e o benestar familiar a través da terapia sistémica. Esta iniciativa reflicte o firme compromiso da nosa Federación coa xustiza social, a inclusión e o recoñecemento dos dereitos humanos fundamentais en todas as comunidades.

xx de xxxxxxxx de xxxxxx

O Manifesto de Asís

Por Maurizio Andolfi e a Facultade Internacional (tradución)

PREÁMBULO

En xullo de 2023, máis de mil psicoterapeutas de máis de 50 países e de todas as orientacións reuníronse en Asís (Italia) durante tres días para celebrar a terapia familiar, o seu impacto e potencial, e para intercambiar ideas. A conferencia titulouse “Terapia Familiar: O camiño que conecta os recursos individuais e sociais”. Foi organizada pola Accademia dei Psicoterapia della Famiglia de Roma e patrocinada pola Asociación Americana de Terapia Marital e Familiar (AAMFT), a Asociación Australiana de Terapia Familiar (AAFT), a Asociación Asiática de Terapia Familiar (AAFT), a Asociación Europea de Terapia Familiar (EFTA) e a Asociación Mundial de Psiquiatría Social (WASP). Aínda que houbo tres idiomas oficiais —inglés, italiano e francés—, escoitáronse moitos idiomas diferentes entre os emocionados participantes, o que testemuñou o atractivo e a influencia global da conferencia. Este Manifesto é resultado desa reunión e dos moitos participantes que ofreceron as súas ideas sobre o que é críticamente importante no traballo con familias, sintetizado por unha Facultade Internacional de líderes en terapia familiar.

HISTORIA

A terapia familiar, como tratamento innovador en saúde mental, xurdiu hai 70 anos en Estados Unidos e estendeuse por todo o mundo como unha intervención revolucionaria, a miúdo en desacordo coas modalidades de tratamento prevalecientes que se centraban en dinámicas intrapsíquicas. Cambiar o foco desde os problemas e trastornos individuais para incluír á familia e a comunidade non foi simplemente unha aproximación diferente; foi un punto de inflexión político que contextualizou ao “paciente identificado” e destacou os recursos terapéuticos dentro da familia e as súas contornas sociais. Durante moito tempo, os terapeutas de todo o mundo identificáronse como parte do movemento da terapia familiar, formando parte dunha gran comunidade de profesionais.

NOVOS DESAFIOS

O tratamento da saúde mental converteuse nunha práctica estándar e común en moitos países, e o linguaxe diagnóstico do DSM incorporouse no vocabulario da vida cotiá. Con todo, a excesiva dependencia da hospitalización e o uso excesivo e ás veces abusivo de etiquetas e medicamentos aumentaron debido á procura de solucións rápidas e económicas. As presións financeiras sobre sistemas de saúde mental con pouco financiamento tamén xogaron un papel, do mesmo xeito que o auxe dunha cultura global de individualismo narcisista a expensas da conexión relacional. A fragmentación familiar, xunto con atrocidades e guerras en todo o mundo, desprazamentos e migracións forzadas, desigualdade de xénero e riqueza, e o cambio climático expoñen enormes desafíos para as familias e, en última instancia, para o benestar individual.Con este Manifesto de Asís, declaramos a necesidade de recoñecer a interconexión entre individuos, familias, comunidades e sociedades, e incorporar a terapia familiar como un vehículo para acceder á resiliencia e a sanación. Coas novas perspectivas e o entusiasmo das xeracións máis novas de terapeutas familiares e o movemento emerxente de terapeutas en Asia, América Latina, África e Europa do Leste, xunto coas leccións que aprendemos a través da nosa historia, buscamos revitalizar a comprensión das familias e as comunidades, os seus valores culturais e os seus recursos.

DEBEMOS ESCOITAR A NENAS, NENOS E ADOLESCENTES

Preocúpanos gravemente o dramático aumento dos problemas de saúde mental en adolescentes desde o inicio da pandemia de COVID. Os adolescentes corren máis risco nunha sociedade fragmentada e tóxica onde a desintegración familiar, a monoparentalidad e a ausencia da figura paterna están a converterse na norma. Conflitos parentales e interxeracionais non resoltos, e a marxinación, xunto cos impactos prexudiciais das redes sociais, están a danar o desenvolvemento saudable dos adolescentes, o que resulta nunha variedade de síntomas e trastornos que ameazan con converterse en trazos persistentes e universais. Con todo, as súas voces seguen sen ser escoitadas, especialmente en contextos terapéuticos nos que están ausentes ou se lles exclúe da sala de terapia. Os nenos pequenos xa non poden ser vistos como problemas individuais ou vítimas illadas de abusos. Teñen unha voz que debe ser escoitada e unha competencia relacional que debe ser utilizada na terapia para a curación familiar. Con este Manifesto, afirmamos que é esencial escoitar as voces dos mozos sen prexuízos nin etiquetas. Eles falan por si mesmos e polas súas familias. As súas voces, ás veces arrogantes ou estrañas, anoxadas e provocativas, a miúdo son un berro desesperado de amor e atención. Necesitamos ir máis aló das categorías psiquiátricas e os síntomas para comprender as súas necesidades e as súas limitacións, para poder velos de maneira holística dentro dos seus vínculos relacionales. Debemos facelo sen culpar aos pais e tamén recoñecendo e comprendendo as difíciles condicións humanas que os pais sobrecargados non deberían enfrontar sós. Sabemos pola investigación existente que a terapia familiar funciona e é unha modalidade terapéutica efectiva -baseada empíricamente -con nenos e adolescentes en calquera cultura.

CRISE DE PARELLA E DIVORCIO

As crises de parella son complexas e multifacéticas, abarcando unha ampla gama de problemas que poden desafiar a estabilidade e harmonía de todas as relacións. Estas crises a miúdo ven como batallas privadas, pero son tanto un síntoma como unha causa de problemas dentro do sistema familiar máis amplo. As crises de parella son emocionalmente contaxiosas dentro do sistema familiar, particularmente no caso do divorcio. A familia estendida, os nenos en particular, e mesmo amigos experimentan as consecuencias emocionais das crises de parella, asumindo responsabilidades de coidado ou sendo triangulados en conflitos conxugais. Este manifesto recoñece a interconexión das crises de parella (incluídas as de unidades familiares do mesmo sexo e non tradicionais) coa estrutura familiar máis ampla, ofrecendo un camiño ás parellas para a sanación e a resiliencia dentro da familia cun enfoque multixeracional como compoñente.

PERDAS, TRAUMA E RESILENCIA

A morte é unha condición inevitable da nosa existencia. Con todo, morremos e sufrimos de diferentes maneiras segundo as nosas tradicións culturais, relixións e crenzas espirituais. Categorizar o duelo como saudable ou patolóxico baseado en etapas desactualizadas, individuais, temporais e lineais é inexacto e reduccionista. Como terapeutas familiares, podemos facilitar procesos relacionales que fortalezan ás familias e faciliten o afrontamiento de eventos vitais esperados, así como de perdas traumáticas vinculadas á violencia, guerras e migracións forzadas que estamos a presenciar actualmente a unha escala global sen precedentes. Como terapeutas sistémicos e comunitarios multixeracionais, entendemos como tales experiencias impactan ás familias ao longo de xeracións e intervimos para axudarlles a superar experiencias traumáticas e dolorosas actuais e históricas promovendo a reconexión e o perdón.

DISCRIMINACIÓN SOCIAL E CULTURAL

O noso mundo está cada vez máis dividido e fracturado pola discriminación cultural, a inxustiza económica, o racismo, a homofobia, a transfobia, o sexismo, a represión política, a guerra e os desastres naturais; debemos recoñecer non só a vulnerabilidade das familias e os nenos atrapados nestas dificultades, senón tamén a súa resiliencia para afrontalas e sobrevivir. Como terapeutas familiares, recoñecemos a necesidade apremiante dun manifesto que valore a flexibilidade e guíe a práctica dentro da sala de terapia, pero tamén onde están as familias: nas rúas, refuxios, igrexas e centros comunitarios. Ademais, o noso Manifesto é un chamado á acción, avogando pola xustiza social a través do empoderamento, a inclusión e o recoñecemento e establecemento de dereitos humanos básicos.

FORMACIÓN

Traballar con familias e comunidades non é fácil. Avogamos por unha formación profesional intensiva, baseada en teorías e métodos establecidos xunto con prácticas de campo supervisadas clinicamente. Ademais, os psicoterapeutas deben traballar continuamente en comprender os traumas, adversidades, perdas, fracasos e resiliencia tanto nas familias dos seus clientes como tamén nas súas propias. O Manifesto de Asís é unha declaración para contactar ás nosas asociacións profesionais, universidades e institucións privadas de formación para alentalos nesta dirección. Desta maneira, esperamos aumentar o sentido de pertenza e o intercambio científico entre unha gran comunidade global de profesionais da área da familia.

CONCLUSIÓN

Considerando as divisións políticas e relixiosas actuais no noso mundo, evidenciadas polo crecemento de movementos políticos populistas, guerras devastadoras en Europa do Leste, Medio Oriente, África, Asia e outros lugares, así como as ondas de migrantes e refuxiados, agora máis que nunca é tempo de recoñecer e fortalecer á familia como o fundamento da sociedade e, por tanto, un vehículo importante para a saúde. É con este espírito que presentamos este Manifesto, que foi apoiado polos patrocinadores da Conferencia de Asís.

23 de novembro de 2023