Bibliografías

TEMPLATE: ALL BIBLIOGRAFIAS

Number changed to check not cache problem: 6

AUTOR:

Terapia familiar breve. Guía para sistematizar el tratamiento

: NONE

Reseña:

A avaliación de resultados segue sendo un requisito ético para quen exerce a psicoterapia. Nos inicios do século XXI non se pode ofrecer á poboación uns servizos psicolóxicos de eficacia descoñecida.

Neste libro o lector atopará unha serie de protocolos que lle axuden a sistematizar o tratamento psicoterapéutico que aplica. Con elo ofrécese unha guía para organizar a información de tal xeito que se facilite, por unha banda, a toma de decisións clínicas que teñen lugar durante o proceso psicoterapéutico e, por outra, a avaliación dos resultados que con el se obteñen.

Os autores describen o traballo clínico que practican. A súa intención, declaran, é que o profesional non perda o tempo nas decisións de proceso e dispoñer así de máis tempo para entrar en relación cos destinatarios do seu traballo, dando lugar a unha conversación terapéutica relaxada.

ACF Autor: