Guía para acreditarse

Segundo o establecido pola Federación Española de Asociaciones de Terapia Familiar (FEATF), cómpre cumprir determinados requisitos para Acreditarse ou Reacreditarse (formación continuada).

Previamente a solicitar a acreditación hai que estar asociado/a á ATFM de Galicia.

Visita a guía para asociarse para máis información, ou visita as seguintes ligazóns para máis información:

Terapeuta Familiar

Acreditación

 • Titulación universitaria relacionada coas Ciencias Sociais e da Saúde.
 • Programa formativo de tres anos como mínimo nunha escola acreditada.
 • Ter un mínimo de 600 horas de formación en Terapia Familiar teórico-práctica e 150 horas de supervisión clínica por unha Escola Docente acreditada pola FEATF.
 • Un mínimo de 75 horas de Traballo Persoal.

Reacreditación

 • Cursar 50 horas de formación en contidos de Terapia Familiar durante os últimos cinco anos.
 • En casos excepcionais, considerarase a equivalencia doutras actividades de formación continuada como investigacións, publicacións e estadías de formación.
 • Mantemento da actividade profesional mediante declaración a tal efecto.

RELACIÓN DE FORMACIÓN CONTINUADA:

 • Relacionar a asistencia a seminarios da FEATF, das súas Asociacións, de centros acreditados ou de centros/formadores de recoñecido prestixio, nos que se inclúa, polo menos, a asistencia a unhas Xornadas ou Congreso con contidos en Terapia Familiar.

Colaborador Docente

Acreditación

 • Titulación universitaria relacionada coas Ciencias Sociais e da Saúde.
 • Programa formativo de tres anos como mínimo nunha escola acreditada.
 • Ter un mínimo de 600 horas de formación en Terapia Familiar teórico-práctica e 150 horas de supervisión clínica por unha Escola Docente acreditada pola FEATF.
 • Un mínimo de 75 horas de Traballo Persoal.

Reacreditación

 • Cursar 50 horas de formación en contidos de Terapia Familiar durante os últimos cinco anos.
 • En casos excepcionais, considerarase a equivalencia doutras actividades de formación continuada como investigacións, publicacións e estadías de formación.
 • Mantemento da actividade profesional mediante declaración a tal efecto.

RELACIÓN DE FORMACIÓN CONTINUADA:

 • Relacionar a asistencia a seminarios da FEATF, das súas Asociacións, de centros acreditados ou de centros/formadores de recoñecido prestixio, nos que se inclúa, polo menos, a asistencia a unhas Xornadas ou Congreso con contidos en Terapia Familiar.

Docente

Acreditación

 • Titulación universitaria relacionada coas Ciencias Sociais e da Saúde.
 • Programa formativo de tres anos como mínimo nunha escola acreditada.
 • Ter un mínimo de 600 horas de formación en Terapia Familiar teórico-práctica e 150 horas de supervisión clínica por unha Escola Docente acreditada pola FEATF.
 • Un mínimo de 75 horas de Traballo Persoal.

Reacreditación

 • Cursar 50 horas de formación en contidos de Terapia Familiar durante os últimos cinco anos.
 • En casos excepcionais, considerarase a equivalencia doutras actividades de formación continuada como investigacións, publicacións e estadías de formación.
 • Mantemento da actividade profesional mediante declaración a tal efecto.

RELACIÓN DE FORMACIÓN CONTINUADA:

 • Relacionar a asistencia a seminarios da FEATF, das súas Asociacións, de centros acreditados ou de centros/formadores de recoñecido prestixio, nos que se inclúa, polo menos, a asistencia a unhas Xornadas ou Congreso con contidos en Terapia Familiar.

Supervisor Docente

Acreditación

 • Titulación universitaria relacionada coas Ciencias Sociais e da Saúde.
 • Programa formativo de tres anos como mínimo nunha escola acreditada.
 • Ter un mínimo de 600 horas de formación en Terapia Familiar teórico-práctica e 150 horas de supervisión clínica por unha Escola Docente acreditada pola FEATF.
 • Un mínimo de 75 horas de Traballo Persoal.

Reacreditación

 • Cursar 50 horas de formación en contidos de Terapia Familiar durante os últimos cinco anos.
 • En casos excepcionais, considerarase a equivalencia doutras actividades de formación continuada como investigacións, publicacións e estadías de formación.
 • Mantemento da actividade profesional mediante declaración a tal efecto.

RELACIÓN DE FORMACIÓN CONTINUADA:

 • Relacionar a asistencia a seminarios da FEATF, das súas Asociacións, de centros acreditados ou de centros/formadores de recoñecido prestixio, nos que se inclúa, polo menos, a asistencia a unhas Xornadas ou Congreso con contidos en Terapia Familiar.

Experto en Intervención Sistémica

Acreditación

 • Titulación universitaria relacionada coas Ciencias Sociais e da Saúde.
 • Programa formativo de tres anos como mínimo nunha escola acreditada.
 • Ter un mínimo de 600 horas de formación en Terapia Familiar teórico-práctica e 150 horas de supervisión clínica por unha Escola Docente acreditada pola FEATF.
 • Un mínimo de 75 horas de Traballo Persoal.

Reacreditación

 • Cursar 50 horas de formación en contidos de Terapia Familiar durante os últimos cinco anos.
 • En casos excepcionais, considerarase a equivalencia doutras actividades de formación continuada como investigacións, publicacións e estadías de formación.
 • Mantemento da actividade profesional mediante declaración a tal efecto.

RELACIÓN DE FORMACIÓN CONTINUADA:

 • Relacionar a asistencia a seminarios da FEATF, das súas Asociacións, de centros acreditados ou de centros/formadores de recoñecido prestixio, nos que se inclúa, polo menos, a asistencia a unhas Xornadas ou Congreso con contidos en Terapia Familiar.