Segundo o establecido pola Federación Española de Asociaciones de Terapia Familiar (FEATF ), cómpre cumprir determinados requisitos para Acreditarse ou Reacreditarse (formación continuada).

Previamente a solicitar a acreditación hai que estar asociado/a á ATFM de Galicia. Visita a Guía para asociarse para máis información.