VII Encontros de Terapia Familiar

A Asociación de Terapia Familiar e Mediación de Galicia (ATFMG) organiza os VII Encontros Galegos de Terapia Familiar que terán lugar na Casadas Asociacións en Santiago de Compostela o día 24 de novembro de 2012.

Nestes VII Encontros Galegos de Terapia Familiar terán cabida tanto ponentes convidados pola Asociación como a presentación de comunicacións libres, dentro do ámbito da terapia familiar e a mediación.

  • Lugar: Casa das Asociacións (antigua estación de Cornes)
  • Enderezo: Rúa Manuel Beiras 3  15706 Santiago de Compostela (Conta con aparcamento propio)
  • Hora: De 10.00 a 14.00 h e de 16.30 a 19.30 h (Acreditaranse 7,5 h de formación)

Podes descargar o tríptico dos VII Encontros Galegos de Terapia Familiar aquí.

 

PROGRAMA:

"Psicoterapia líquida" por Luis Ferrer i Balsebre.

"Asesoramiento, formación e terapia con familias adoptivas" por Magdalena H. Otero Martínez e Nuria Lago Fernández.

"Mediación familiar. Unha forma diferente de entender a xustiza" por Xosé Ramón García Gómez.

Presentación de diversas comunicacións.