Seminario formativo terapeutas do Programa

O PROGRAMA DE ATENCIÓN A FAMILIAS convoca a todos/as os/as terapeutas a unha reunión de coordinación e de formación sobre como se deben elaborar os informes para o día 21 de maio de 2011.

  • Lugar: Local da ATFMG en Picaraña - Padrón
  • Hora: De 9.30 a 14.30 h (Acreditaranse 5 h de formación)